Úvodní strana Renovace veteránů Renovace karburátorů

JAK  POSTUPUJE  NAŠE  RENOVAČNÍ  DÍLNA

Karburátor je zařízení, které vyžaduje těsnost, průchodnost jednotlivých kanálků a vnitřní čistotu. Proto bychom zde rádi uvedli jak postupujeme při renovaci karburátorů.

 

 

 

 • Umytí z vnější strany
 • Důkladná vizuální kontrola poškození
 • Kontrola vůle hřídelky škrtící klapky
 • Kompletní rozmontování
 • Čištění v ultrazvukové čištičce
 • Tryskání balotinou
 • Opětovná důkladná kontrola jednotlivých dílů
 • Přelapování dosedacích ploch
 • Případné zhotovení abnormálního rozměru hřídelky škrtící klapky
 • Stružení uložení hřídelky škrtící klapky
 • Zkouška těsnosti jehlového ventilu vakuometrem na zařízení   SOMET - JIKOV
 • Kalibrace jednotlivých elementů - trysek a vzdušníků na karburátorové stanici JSK  
 • Zkouška průchodnosti jednotlivých kanálků na karburátorové stanici JSK
 • Zkouška těsnosti škrtící klapky
 • Výměna všech těsnících prvků
 • Smontování karburátoru
 • Seřízení hladiny

 

 

 

Návod na seřízení běhu naprázdno:

 

Seřízení běhu naprázdno je zapotřebí věnovat největší pozornost. Špatně seřízený běh naprázdno může i u nejlepších karburátorů způsobit závažné funkční poruchy. Správně seřízený běh naprázdno je podmínkou dobrého přechodu na hlavní rozprašovací systém.  Před jeho seřizováním se přesvědčíme o stavu zapalovacích svíček a podle údajů výrobce seřídit správnou vzdálenost jejich elektrod. Střední vzdálenost bývá obvykle 0,6 až 0,7 mm. Též nastavení správného předstihu bodu zážehu je základní podmínkou správného seřízení. Seřízení je samo o sobě jednoduché, avšak vyžaduje určité praxe. Běh naprázdno nemá být nastavován na nižší počet otáček než 500/min. Běh naprázdno

s nižšími otáčkami má často za následek trhavý běh.

 

1. Povolíme regulační šroubek škrtící klapky tak,aby byla docela uzavřena, a pak jej znovu přitáhneme o 1,5 až 2 otáčky. Regulační šroubek bohatosti směsi nejdříve docela utáhneme a potom povolíme o 2 otáčky.

 

2. Spustíme motor a pozorujeme jeho běh. Běží-li motor nepravidelně a "zhasíná", je to známka příliš chudého seřízení. Spustíme opět motor a postupně povolujeme regulační šroubek směsi. Směs tím obohacujeme a motor začíná běžet rovnoměrněji a zrychluje se. Po překročení určité hranice obohacení motor se opět zpomaluje a běží " trhavě". Musíme proto pootočit regulačním šroubkem zase zpět. Je-li naopak hned na začátku směs příliš bohatá, postupujeme opačně, t.j. přitahujeme regulační šroubek směsi. Jakmile směs nabude správného složení, běh motoru  se stane pravidelným a zrychlí se. K dosažení správného počtu otáček seřídíme pootevření škrtící klapky definitivně. Je pravděpodobné, že při novém pootevření škrtící klapky bude třeba ještě jednou pohnout regulačním šroubkem směsi, tak jak to bude vyžadovat pravidelný běh motoru.

 

 

Je nutné upozornit řidiče, že velmi často začínají seřizovat běh naprázdno se škrtící klapkou pootevřenou. V tomto případě nelze seřídit běh naprázdno


 

 kontakt

Tel: 777 800 612
e-mail: info@as-p.cz
 

 

  

renovace karburátoru - JIKOV

 vystružení uložení

 hřídelky škrtící klapky