Úvodní strana Renovace veteránů Renovace rozdělovače

Je v pořádku odevzadat klientovi motor po renovaci, nebo dokonce  vozidlo po celkové  renovaci a nezrepasovat kompletně rozdělovač? NENÍ. Jaký měřící přístroj k tomu požíváme? Co všechno dokážeme  na rozdělovači opravit?  Na tyto otázky rád níže odpovím. K měření rozdělovačů používáme přístroj značky ELKON,na kterém lze i kromě rozdělovačů odzkoušet startery a dynama . 

               Nyní popíši postup opravy rozdělovače.

 

 • Kontrola rozdělovače zda je vhodný pro daný motor (ačkoli se to nezdá jedná se o nejkomplikovanější moment)
 • Vizuální prohlídka kompletnosti a opotřebení
 • Výměna a vystružení pouzder hřídele
 • Přebroušení hřídele
 • Kontrola  souměrnosti  vačky (zda u 4 válce otevírá kontakty přesně po 90 stupních, u 6 válce 60 stupních atd.) - toto měření provádíme na přístroji Elkon
 • Případná oprava vačky
 • Kontrola pružin odstředivé regulace - zda křivka průběhu  odstředivé regulace odpovídá hodnotám výrobce - toto měření provádíme na přístroji Elkon
 • Případná výměna pružin
 • Kontrola podtalakové regulace - opět provádíme měření na přístroji Elkon
 • Kontrola a případná výměna kontaktů
 • Seřízení kontaktů
 • Kompletace rozdělovače 

Nutno dopsat problém s víčky, koncovky kabelů+ kontrola starterů a dynam - pozor rozdělovče ne bezkontaktní

 

U motoru - starter a dynamo možno nazvat revizí